Ngày 02 – 02/04/2019

Tên  Mén Cồ Yêu Kẹo
Chiều cao 179.2 cm
Cân nặng 75.5 kg
Chỉ số BMI 23.4
Chỉ số BMR 1804.9
Lượng Calorie cần 2500
Lượng Calorie nạp 1470

 

*Note

Ngày thứ 03-04-2019

THỨC ĂN

Sáng
Bún bò 500
Trưa
Cá hồi kho 200
Canh bí 60
Chiều 
Bưởi hồng 100
Tối
Cơm 260
Canh chua cá diêu hồng 250
100
Tổng 1470

 

Nay cân được có 74 ký. @.@ Nà ní. Không biết phải cân hư không chứ 2 ngày mà giảm hẳn 1.5 ký là quá gê

Write A Comment