Mỗi người sinh ra đã có một xuất phát điểm khác nhau rồi. Dù là anh chị em song sinh thì cũng đứa ra trước đứa ra sau.

Gia cảnh khác nhau, môi trường sống khác nhau, tiếp xúc con người khác nhau… từ đó hình thành thế giới quan của mỗi con người. Họ nhìn thế giới theo cách khác nhau. Có người thấy thế giới thật nhàm chán. Có người thấy thế giới thật thú vị. Còn có người thấy được chân lý của thế giới. Đa dạng!

Thế giới của mình cũng từng nhàm chán như vậy, nhưng va chạm nhiều, học tập nhiều, tiếp xúc nhiều lại hình thành một thế giới khác trong mình. Thế giới hiện tại thật thú vị. Thật nhiều cái để học hỏi, thật nhiều cái để vui chơi và thật nhiều người tốt đẹp.

“By far the best proof is experience”

Francis bacon

Study a lot… Acquire plenty of knowledge. Have fun and have many experiences. That’s what it means. And if you do, your field of vision will become so much broader.

 

Write A Comment