Con V thường khoe nhà tao có nhiều đất.

Tôi lại thường khoe ngược lại nhà tao chỉ nhiều súng. Rồi có ngày tao cũng qua lấy hết đất của mày.

Tưởng tượng bạn ăn rồi chỉ buôn đất để làm giàu. Rồi một ngày tôi qua nhà bạn cướp đất. Bạn lấy đất chọi tôi chăng? Bản năng của muôn loài là sinh tồn. Luôn cố gắng để thế hệ sau sống tốt hơn. Nhưng dường như nhiều người quên mất rằng. Con người có một năng lực mà tôi chưa thấy có ở loài nào. Đó là tầm nhìn xa.

Giả là con sư tử – chúa sơn lâm. Nó làm hết những gì nó có thể làm tốt nhất. Săn mồi – nuôi con – bảo vệ con – giúp con cái nó trưởng thành để thành chúa sơn lâm đời F2. Nhưng dù thế, F2 hay F3 cũng làm sao chống được con người. Bởi nó đâu được lường trước rằng ngoài kia có những kẻ đang phát triển hơn nhiều. Sức mạnh của công nghệ, sức mạnh của chất xám áp đảo hoàn toàn mọi thứ. (Ngoài ra còn có sức mạnh của tình bạn trong Yugi-oh cũng mạnh.)

Nhiều người tôi thấy lại là những con sư tử. Họ mạnh mẽ, họ có tiền, họ có quyền, họ có đủ thứ. Nhưng họ quên rằng những thứ đó chỉ tốt cho thế hệ hiện tại của họ. Nếu họ chấp nhận với thực tại. Không tạo ra động lực phát triển cho thế hệ sau. Và họ giải quyết thế nào cho đến khi hiện thực tàn khốc đến. Tôi vác súng đến thì bạn lấy tiền chọi tôi để bảo vệ con bạn sao?

Đi thật xa để không trở về! Có gì đâu chỉ việc đưa chúng đi thật xa khỏi tầm mắt của tôi là được rồi. Tôi cũng từng nghĩ đến phương án đó. Nhưng gần đây vụ cháy rừng Amazon xuất hiện khắp báo đài. Và đó là khi tôi nhận ra. Ở đâu cũng vậy thôi. Chúng ta đang sống trong cùng một thế giới. Một thế giới mà Thanos chỉ có ở trong phim ảnh. Và chúng ta dễ tổn thương như nhau bởi vì chúng ta sử dụng chung một bầu khí quyển.

 

 

Write A Comment