Category

Design

Category

Giao diện tạm thời cần điều chỉnh lại 1 số chỗ. Đầu tiên là thanh hiển thị profile cũ Nhìn không hợp mắt với thấy nó còn đơn giản ( Đơn giản là xấu chứ ko phải kiểu đơn giản mà đẹp) Hai là thanh tab Màu đen nó same same nhau. Chắc chênh nhau có 30% nên nghĩ nên đổi màu và làm mờ lại cho nó dễ nhận ra đang ở tab nào. Với lại chữ nhỏ quá cũng khó nhìn nên đổi qua viết in hoa. Ba là thanh menu ở phía dưới. Hôm nào sẽ dịch bài về solid icon và stroke icon để mọi người thấy rõ. Đại loại là thanh menu nên làm solid icon cho inactive icon (là các icon mờ)  và làm stroke icon cho active icon (icon màu xanh). Như vậy sẽ giúp người dùng thuận tiện hơn trong việc sử dụng.…